BitDefender Total Security 2015 22.0.21.297

BitDefender Total Security 2015 22.0.21.297

BitDefender – 146,8MB – Shareware – Windows
ra khỏi 14 phiếu
4 Stars User Rating
BitDefender Total Security 2010 cung cấp toàn diện chủ động bảo vệ chống lại tất cả Internet an ninh đe dọa, cùng với bảo trì hệ thống và sao lưu, mà không làm chậm máy tính của bạn.

Tổng quan

BitDefender Total Security 2015 là một Shareware phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi BitDefender.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.351 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của BitDefender Total Security 2015 là 22.0.21.297, phát hành vào ngày 16/07/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 17/09/2007.

BitDefender Total Security 2015 đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 146,8MB.

Người sử dụng của BitDefender Total Security 2015 đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho BitDefender Total Security 2015!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 1.351 UpdateStar có BitDefender Total Security 2015 cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
BitDefender
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản